Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

           Доброволци, подпомагащи работата на фондация „Качество 21-ви век“ заснеха бензиноколонка, рекламираща „точност на измерване 0,5%“. Съобразно тази реклама, всеки който зарежда в „Екопетролиум“ получава „допълнително“ 0,5% повече литри от зареденото от него количество над 2.00 литра. Това е подвеждаща реклама, защото по документация на производителя, бензиноколонката измерва с определена грешка „± (число) %“ от стойността на зареденото гориво. С други думи, някои от клиентите ще получат „малко повече“, а други „малко по-малко“ гориво, спрямо показанието на бензиноколонката. В никой случай, обаче клиентите не получават „малко повече“ от зареденото гориво, така както е рекламата на „Екопетролиум“.

Публикувайки настоящата новина, искрено се надяваме, тя да бъде прочетена от Председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Това е националната институция в България, която съобразно закона за измерванията упражнява контрол върху качеството на работа (грешките на измервания) на бензиноколонките. Разчитаме на многобройните приятели на фондация „Качество 21-ви век“, всеки по свой канал да информира за случая ДАМТН.