Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На снимката: проф. д-р Илия Ценев поднася поздравителен адрес на г-н Иван Марков, Главен секретар на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Запознайте се с текста на поздравителния адрес.