Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

         На 19 и 20 декември 2009 г. в Комплекс "Катарино", Разлог, се проведе семинар за обучение за общини и неправителствени организации по проблемите на кандидатстване, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани от национални, европейски и други донорски програми. Семинарът "Управление на проекти" беше организиран под патронажа на г-жа Мария Неделчева, евродепутат от листата на ГЕРБ. Като лектори взеха участие водещи експерти от Министерството на околната среда и водите (г-жа Малина Крумова, директор "Кохезионна политика за околна среда" и ръководител на ОПОС), от Министерството на труда и социалната политика (г-н Пламен Гергинов, началник отдел "Координация, програмиране и оценка ОПРЧР") и от Фондация "Качество 21-ви век" (проф. д-р Илия Ценев и инж. Мариана Ширкова - управители на Фондацията). На семинара проф. доктор Илия Ценев представи указаната по-горе тема и възможносттите на фондация "Качество 21-ви век" да подпомага гражданското общество в тези области.