Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

В периода 31.08.2009 г. - 04.09.2009 г. се проведе курс за обучение на специалисти и оценители на медицински лаборатории по ISO/IEC 15189. Лектори бяха Dr Heike Manke и Prof. Dr. med. Luley. Организатори на курса бяха Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", Deutsches Аkkreditierunssystem Pruefwesen Gmbh (DAP) и Фондация "Качество 21-ви век".