Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

В периода 06 - 11.06.2016 г. в Созопол се проведе традиционното международно мероприятие "Дни на безразрушителния контрол 2016". Неин организатор е Националното научно-техническо дружество по дефектоскопия. Подробности за програмата могат да се видят на http://www.bg-s-ndt.org. Едно от заседанията на 31-вата Международна конференцията "Дефектоскопия 2016" се ръководише от проф. д-р инж. Илия Ценев. Той представи и доклада "Защо акредитираните органи за контрол трябва да прилагат статистически методи", съвместна работа на фондация "Качество 21-ви век" и клъстер "Безразрушителен контрол в РБ". Резюмето на доклада може да се види в рубриката "Презентации", а пълният текст - в материалите от конференцията (http://www.bg-s-ndt.org/NDT_conference.html).