Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На 24.10.2016 г. от страна на Асоциация "Иновативно развитие" се организира кръгла маса. Обсъжданата тема е предложеният проект на Закон за иновациите. Всички участници в обсъждането бяха изпратили своите становища по проекта, в т.ч. и Фондация "Качество 21-ви век" с партньорското участие на "Балканика" АД (становище).

За обосноваване на своето становище Фондация "Качество 21-ви век" чрез проф. д-р инж. Илия Ценев и проф. д-р инж. Петър Динев по време на кръглата маса представи разширена презентация.
Кръглата маса завърши с общо решение на участниците за подпомагане на Асоциация "Иновативно развитие" за внасяне на независим проект на Закон за иновационната дейност, в който да се отразят всички направени бележки и предложения по темата.