Фондация "Качество 21-ви век"

Консултантски екип от фондация "Качество 21-ви бек" ефективно подпомогна "Лабтест 2000" ООД - гр. София за акредитация от ИА БСА на пътноизпитвателната строителна лаборатория. Издаденият сертификат е с валидност 4 години.