Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Книгата "УКАЗАНИЕ ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ ЗА ISO 9001:2000" е предназначена за широк кръг специалисти, работещи в областта на системи за управление на качеството. Тя ще се разпространява безплатно, тъй като е спонсорирана от дарители на Фондация "Качество 21-ви век".