Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На 22.06.2007 г. ще се проведе семинар на тема "Прилагане на български и международни стандарти в дейностите по здраве и безопасност при работа". Той се организира от Българския институт за стандартизация, Фондация "Качество 21-ви век" и American Industrial Hygiene Association. Като лектори ще вземат участие представители на организаторите, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии - Главна дирекция "Гражданска защита", Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Място на провеждане:
София
ж.к. "Изгрев", ул. "165" 3А
Български институт за стандартизация

Начало на семинара: 10:00 ч. на 22.06.2007 г.

За информация на желаещите да участват:
тел.: 088 898 4798, (02) 944 1806