Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

Обявеният за 22.06.2007 г. семинар ще се отложи във времето. За един от организаторите в указаното време се появиха ангажименти. По тази причина се взе общо решение семинарът да се отложи, като тематиката и мястото на провеждане остават непроменени. В следващото съобщение на web-сайта на Фондацията ще се публикува новата дата за провеждане и програмата на семинара.