Фондация "Качество 21-ви век"

Във връзка със 130-ата годишнина на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) на проф. Илия Ценев и госпожа Мариана Ширкова са връчени юбилейни грамоти. Наградите са израз на благодарност на двамата управители на фондация "Качество 21-ви век" за тяхната подкрепа за дейността на ФНТС.
За активна лекторска дейност проф. Илия Ценев е удостоен със званието "Почетен член на Съюза на специалистите по качеството в България към ФНТС".

В периода 31.08.2009 г. - 04.09.2009 г. се проведе курс за обучение на специалисти и оценители на медицински лаборатории по ISO/IEC 15189. Лектори бяха Dr Heike Manke и Prof. Dr. med. Luley. Организатори на курса бяха Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", Deutsches Аkkreditierunssystem Pruefwesen Gmbh (DAP) и Фондация "Качество 21-ви век".

На снимката: проф. д-р Илия Ценев поднася поздравителен адрес на г-н Иван Марков, Главен секретар на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Запознайте се с текста на поздравителния адрес.