Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На 24.10.2016 г. от страна на Асоциация "Иновативно развитие" се организира кръгла маса. Обсъжданата тема е предложеният проект на Закон за иновациите. Всички участници в обсъждането бяха изпратили своите становища по проекта, в т.ч. и Фондация "Качество 21-ви век" с партньорското участие на "Балканика" АД (становище).

За обосноваване на своето становище Фондация "Качество 21-ви век" чрез проф. д-р инж. Илия Ценев и проф. д-р инж. Петър Динев по време на кръглата маса представи разширена презентация.
Кръглата маса завърши с общо решение на участниците за подпомагане на Асоциация "Иновативно развитие" за внасяне на независим проект на Закон за иновационната дейност, в който да се отразят всички направени бележки и предложения по темата.

 

В периода 31.08.2009 г. - 04.09.2009 г. се проведе курс за обучение на специалисти и оценители на медицински лаборатории по ISO/IEC 15189. Лектори бяха Dr Heike Manke и Prof. Dr. med. Luley. Организатори на курса бяха Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", Deutsches Аkkreditierunssystem Pruefwesen Gmbh (DAP) и Фондация "Качество 21-ви век".

Във връзка със 130-ата годишнина на Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) на проф. Илия Ценев и госпожа Мариана Ширкова са връчени юбилейни грамоти. Наградите са израз на благодарност на двамата управители на фондация "Качество 21-ви век" за тяхната подкрепа за дейността на ФНТС.
За активна лекторска дейност проф. Илия Ценев е удостоен със званието "Почетен член на Съюза на специалистите по качеството в България към ФНТС".