Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

В периода 31.08.2009 г. - 04.09.2009 г. се проведе курс за обучение на специалисти и оценители на медицински лаборатории по ISO/IEC 15189. Лектори бяха Dr Heike Manke и Prof. Dr. med. Luley. Организатори на курса бяха Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", Deutsches Аkkreditierunssystem Pruefwesen Gmbh (DAP) и Фондация "Качество 21-ви век".

На снимката: проф. д-р Илия Ценев поднася поздравителен адрес на г-н Иван Марков, Главен секретар на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация".

Запознайте се с текста на поздравителния адрес.

 

На 15 декември 2007 г. в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" се проведе среща, по време на която на представителя на Фондация "Качество 21-ви век" проф. д-р Илия Ценев и координатора на AIHA за България д-р инж. Цветан Попов се връчиха екземпляри от юбилейната книга, посветена на 100-годишнината на инспекция по труда в България. Връчването се извърши от инж. Живко Аспарухов, Директор в ИА "ГИД".