Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

http://www.potrebiteli-bg.org/

Федерацията на потребителите в България (ФПБ) е учредена на 10 май 1990 г. и е регистрирана по съдебен ред на 20.08.1990 г., като сдружение с нестопанска цел: организирана защита на правата и интересите на всички български потребители.

От м. юли 1991 г. ФПБ е приета за член на Международната организация на потребителските съюзи (МОПС), преименувана на Потребителски Интернационал от 14-ия Световен конгрес, проведен през м. септември 1994 г. в Монпелие, Франция.