| Новини | Новини от AIHA | Контакти         English
За нас
Управление
Съвет на дарителите
Партньори
Дарения
Проекти
Презентации
Публикации
Обучения
Набиране на дарения

Новини от AIHA

• Нови регулации от OSHA изискват намаляване на допустимите нива на берилий, като в същото време увеличават защитата за работниците

• Агенцията за опазване на околната среда публикува нови модификации на програмата за управление на риска за химическата промишленост. Целта е да се подобрят процесите за защита на работниците и населението.

• Нова EU директива за опасност от силициеви частици ж строителството

• Разследване за взрива в Луизиана през 2013 год.

• AIHA е много активна в развитието на US стандарти за частици силициев диоксид и работи съвместно с NIOSH за оценка на въздействието върху работниците

• Нови методи за вземане на проби са oценени и представени от AIHA
www.aiha.org
Списание \
Клъстер Безразрушителен контрол в Република България

 © Фондация "Качество 21-ви век", 2005 - 2017 г. Всички права запазени.