Фондация "Качество 21-ви век" - Първоприемник на "Практика - О.К." ООД

На 15 декември 2007 г. в Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" се проведе среща, по време на която на представителя на Фондация "Качество 21-ви век" проф. д-р Илия Ценев и координатора на AIHA за България д-р инж. Цветан Попов се връчиха екземпляри от юбилейната книга, посветена на 100-годишнината на инспекция по труда в България. Връчването се извърши от инж. Живко Аспарухов, Директор в ИА "ГИД".