Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/tbbg/public_html/kachestvo-21.com/old/Forms/ApplForm.php on line 15

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/tbbg/public_html/kachestvo-21.com/old/Forms/ApplForm_step01.php on line 5
Заявка за консултации / обучения

 | Новини | Новини от AIHA | Контакти         EnglishЗаявка за консултации / обучения,
спонсорирани от Фондация "Качество 21-ви век" и American Industrial Hygiene Association


  Основна информация за заявителя
Заявител: 

Адрес
пощенски код:  населено място:  област, квартал, улица, No, блок, вход, етаж, апартамент:   

Контактна информация
телефон:    (кодът и номерът се въвеждат заедно, без интервали или други знаци, различни от цифра) мобилен:    (кодът и номерът се въвеждат заедно, без интервали или други знаци, различни от цифра) факс:    (кодът и номерът се въвеждат заедно, без интервали или други знаци, различни от цифра) e-mail:  @
Предмет на дейност: 

Внедрени системи за управление (СУ)
Съгласно ISO стандарт/и: ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 22000
ISO 27000
Други ISO стандарти за СУ (посочете номер/а на стандарта/тите) ISO: 
Обхват на СУ: 

Брой персонал
висше ръководство:  администрация:  работници:  пряко ангажирани със СУ: 

  Заявка за консултантски услуги • Внедряване на ISO стандарти  стандарти (посочете):  • Интегриране на ISO стандарти в обща СУ  стандарти (посочете):  • Подобряване работата на СУ  процеси (посочете):  • Вътрешен одит на СУ  процеси (посочете):  • Одит/оценка на доставчик или потенциален доставчик  доставчици (посочете):  • Измерване на системни и/или бизнес процеси  процеси (посочете):  • Оценка на риска на системни и/или бизнес процеси  процеси (посочете):  • Проблеми при прилагане на наредби  наредби (посочете):  • Други консултации  (посочете): 

  Заявка за обучения Област на обучение: 1. Управление и осигуряване на качеството (ISO 9001)
2. Управление и осигуряване на качеството, за прилагането на ISO 9001: 2015, при здравни услуги (EN 15224:2016)
3. Управление и осигуряване на качеството за прилагането на ISO 9001: 2015 за автомобилното производство и сервизни организации за поддръжка на автомобили (ISO/TS 16949)
4. Прилагане на добри практики в работата на системи за управление по ISO стандарти (ІSO 10000)
5. Екологосъобразно управление и опазване на околната среда (ІSO 14001)
6. Акредитация на медицински лаборатории (ІSO 15189)
7. Управление на иновациите (CЕN TS 16555)
8. Оценка на съответствие (ІSO 17000)
9. Акредитация и преакредитация на органи за контрол (ІSO 17020)
10. Акредитация и преакредитация на лаборатории за изпитване и/или калибриране (ІSO 17025)
11. Вътрешни одити като форма за подобряване ефикасността и ефективността на системите за управление, прилагащи различни ІSO стандарти (ІSO 19011)
12. Управление на проекти (ІSO 21500)
13. Управление безопасността на храните (ІSO 22000)
14. Управление на непрекъснатостта на дейността (ІSO 22301)
15. Управление на сигурността на информацията (ІSO 27001)
16. Управление на риска (ІSO 31000)
17. Прилагане на аутсорсинг (ІSO 37500)
18. Управление на безопасност за движението по пътищата (ІSO 39001)
19. Управление на здраве и безопасност при работа (ІSO 45001)
20. Управление на енергията (ІSO 50001)
21. Управление на активи (ІSO 55001)

 © Фондация "Качество 21-ви век", 2005 - 2017 г. Всички права запазени.